Cơ sở 1:516 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội ;Cơ sở 2:278 Nguyễn Trãi-Thanh Xuân- Hà Nội

Sơn lót Epoxy Jotun Jotamastic 87 cho sắt thép ngâm nước và khôngMã sản phẩm: 231,000 VNĐ 173,250 VNĐ

Thông tin sản phẩm

Thông số kỹ thuật Sơn Jotun Jotamastic 87

Mô tả sản phẩm Sơn Jotun Jotamastic 87

Jotamastic 87 là loại sơn hai thành phần gốc epoxy mastic đóng rắn bằng polyamine. Loại sơn này có

hàm lượng chất rắn cao, chịu mài mòn tốt, không yêu cầu cao về công tác làm sạch bề mặt và có thể

sơn ở chiều dầy cao. Có hai loại chất đóng rắn tùy theo nhiệt độ bề mặt : loại tiêu chuẩn và loại cho khí

hậu lạnh. Sản phẩm này là một phần của hệ thống sơn hoàn chỉnh được chứng nhận không loang

cháy bề mặt.

Mục đích sử dụng Sơn Jotun Jotamastic 87

Dùng cho sắt thép ở những vị trí không thể áp dụng phương pháp thổi hạt và cho các bề mặt được

chuẩn bị bằng phương pháp rửa nước áp lực siêu cao có yêu cầu độ bóng và độ bền màu không cao.

Có thể sử dụng độc lập hay kết hợp với các loại sơn lót, sơn phủ khác. Loại sơn này mang lại khả

năng chống ăn mòn tuyệt hảo trong cả môi trường nước biển và nước ngọt. Nếu để tiếp xúc với ánh

nắng mặt trời có khả năng sẽ bị phấn hoá.

Khi áp dụng loại sơn này cho các két nước giằn của tàu đóng mới cần phù hợp theo PSPC (IMO Res.

MSC 82/W), xin tham khảo "Qui trình thi công cho két nước giằn-Jotamastic 87".

Độ dầy và định mức sơn Sơn Jotun Jotamastic 87

                                                                          Tối thiểu                Tối đa                Tiêu chuẩn

Độ dầy, khô (µm)                                                 150                       300                       200

Độ dầy, ướt (µm)                                                 185                       365                       245

Định mức lý thuyết (m²/l)                                   5,5                         2,7                        4,1

Chất đóng rắn ở khí hậu lạnh                     Tối thiểu                  Tối đa              Tiêu chuẩn        

Độ dầy, khô (µm)                                                  150                      250                       200

Độ dầy, ướt (µm)                                                  200                       340                      270

Định mức lý thuyết (m²/l)                                     4,9                          3                          3,7

Phê chuẩn

APAS phê chuẩn cho qui trình 0156/2, 2973, 2973F và 2977.

Phân loại B1 cho Két nước giằn do Det Norske Veritas (DNV) cấp.

Tính chất vật lý

Màu sắc                           Giới hạn

% thể tích chất rắn*       82 ± 2 Std Comp. B

                                            74 ± 2 WG Comp. B

Điểm bắt lửa                  Chất đóng rắn tiêu chuẩn:

                                            35ºC ± 2 (Setaflash)

                                            Chất đóng rắn ở khí hậu lạnh:

                                            31ºC ± 2 (Setaflash)

Độ nhớt

VOC                                  Chất đóng rắn tiêu chuẩn:

                                           1,8 lbs/gal (216 gms./ltr.) USA-EPA Method 24

                                           150 gms/ltr UK-PG6/23(97). Appendix 3

                                           Chất đóng rắn ở khí hậu lạnh:

                                           2,1 lbs/gal (250 gms./ltr.) USA-EPA Method 24

                                           210 gms/ltr UK-PG6/23(97). Appendix 3

Bóng                                   Bóng Mờ

Độ bền với nước              Tuyệt hảo

Độ bền với mài mòn        Rất tốt

Độ bền với dung môi       Tốt

Tính đàn hồi                      Tốt

* Theo tiêu chuẩn ISO 3233:1998 (E)

* Đo đạt theo tiêu chuẩn ISO 3233:1988 (E)

Chuẩn bị bề mặt

Bề mặt phải sạch và không chứa tạp chất. Bề mặt phải được xử lý theo tiêu chuẩn ISO 8504.

Bề mặt thép chưa xử lý

Độ sạch: làm sạch bằng máy cơ học đạt tiêu chuẩn tối thiểu St 2, không còn vảy cán (ISO 8501-1:1988). Chuẩn bị bề mặt càng cao (thổi hạt đạt Sa 2½) sẽ làm tăng hiệu qủa của màng sơn. Nếu áp dụng phương pháp Phun nước áp lực siêu cao, mức độ sạch phải đạt ít nhất cấp độ trung bình (moderate) theo tiêu chuẩn SSPC và NACE.

Bề mặt thép đã sơn lớp chống rỉ tạm thời

Bề mặt sơn lót chống rỉ tạm thời thích hợp phải sạch, khô và không bị hư hại.

Bề mặt sơn cũ

Lớp sơn chống rỉ thích hợp phải sạch, khô và không bị hư hại. Xin liên lạc với Jotun để được tư vấn thêm. Khi sơn bảo trì có thể chuẩn bị bề mặt bằng phương pháp Phun nước áp lực siêu cao đạt cấp độ WJ2 (NACE No.5/SSPC-SP 12) hay làm sạch bằng máy cơ học đạt tiêu chuẩn tối thiểu St 2 cho khu vực rỉ sét.

Các loại bề mặt khác

Loại sơn này còn có thể sử dụng trên các loại bề mặt khác. Xin liên lạc với văn phòng Jotun để biết thêm chi tiết.

Điều kiện trong qúa trình sơn

Nhiệt độ bề mặt tối thiểu phải đạt +10°C (tiêu chuẩn) (-5°C cho WG) và ít nhất phải cao hơn 3ºC so với

điểm sương của không khí, nhiệt độ và độ ẩm môi trường được đo tại khu vực xung quanh bề mặt. Khi

thi công trong khu vực kín phải thông gió tốt để bảo đảm quá trình khô / đóng rắn.

Chuẩn bị bề mặt bằng phương pháp Phun nước áp lực siêu cao sẽ tạo ra bề mặt ẩm. Độ ẩm môi

trường xung quanh không được vượt quá 85%. Trước khi thi công sơn, bề mặt không được bao phủ

hoàn toàn bởi độ ẩm, chỉ chấp nhận những vệt loang.

Biện pháp thi công sơn

Sơn phun :  Sử dụng máy sơn áp lực cao

Cọ :               Chỉ dùng khi sơn dặm và sơn cho những vị trí nhỏ, cần lưu ý khi sơn để đạt được chiều dầy khô chỉ định.

Ru lô :           

Dữ liệu thi công

Tỷ lệ pha trộn (thể tích)        Tỷ lệ pha trộn (thể tích)

Pha trộn                                   Chất đóng rắn tiêu chuẩn (Phần B): 6 Phần A (Sơn) pha trộn đều với 1

Phần B (Chất đóng rắn) Jotamastic 87 Std.

                                                   Chất đóng rắn ở khí hậu lạnh (Phần B): 4 Phần A (Sơn) pha trộn đều với 1

Phần B (Chất đóng rắn) Jotamastic 87 WG.

Thời gian pha                          10 phút.

Thởi gian sống (23°C)          Chất đóng rắn tiêu chuẩn (Phần B):         2 giờ

                                                   Chất đóng rắn ở khí hậu lạnh (Phần B):  1 giờ

Chất pha loãng/làm sạch     Jotun Thinner No.17. Không pha thêm Chất pha loãng khi sơn trong két

nước sinh hoạt.

Dữ liệu hướng dẫn cho máy phun sơn áp lực cao

             Áp lực tại đầu súng phun            15 MPa (150 kp/cm ², 2100 psi)

             Cỡ béc                                             0.58-0.79 mm (0.023-0.031")

             Góc phun                                          40° - 80°

             Bẩu lọc                                             Bảo đảm bầu lọc phải sạch.

Dữ liệu hướng dẫn cho máy phun sơn thông thường

Thời gian khô

Nói chung thời gian khô thường liên quan và phụ thuộc vào các yếu tố như sự luân chuyển không khí, nhiệt độ, chiều dầy, số lớp sơn. Các số liệu đưa ra dưới đây dựa trên các điều kiện sau: * Thông gió tốt (ngoài trời hoặc có sự luân chuyển tự do của không khí)

* Chiều dầy màng sơn tiêu chuẩn

* Một lớp trên bề mặt thép chưa xử lý


Chất đóng rắn tiêu chuẩn

Nhiệt độ bề mặt                                                                     10°C 23°C 40°C

Khô bề mặt                                                                          18 giờ 7 giờ 2 giờ

Khô cứng                                                                             24 giờ 10 giờ 4 giờ

Đóng rắn                                                                        14 ngày 7 ngày 2 ngày

Khô để sơn lớp kế, tối thiểu                                            24 giờ 10 giờ 4 giờ

Khô để sơn lớp kế, tối đa 1

Chất đóng rắn ở khí hậu lạnh

Nhiệt độ bề mặt                                                            -5°C 0°C 5°C 10°C 23°C

Khô bề mặt                                                           24 giờ 18 giờ 12 giờ 6 giờ 3.5 giờ

Khô cứng 80 giờ                                                        44 giờ 26 giờ 16 giờ 6 giờ

Đóng rắn                                                                 21 ngày 14 ngày 7 ngày 3 ngày 2 ngày

Khô để sơn lớp kế, tối thiểu                                80 giờ 44 giờ 26 giờ 16 giờ 6 giờ

Khô để sơn lớp kế, tối đa 1 1.

Bề mặt phải sạch và không bị phấn hóa trước khi tiến hành sơn phủ, không có giới hạn thời gian tối đa để sơn lớp kế. Mặc dầu vậy, để đạt được độ bám dính tốt nhất, nên sơn lớp kế trước khi màng sơn đóng rắn hoàn toàn. Nếu màng sơn chịu tác động trực tiếp của ánh nắng mặt trời trong khỏang thời gian nhất định, nên lưu ý trong việc vệ sinh bề mặt và loại bỏ hay đánh nhám lớp chai cứng bề mặt để đạt được độ bám dính cao.

Các thông số trên chỉ mang tính chất hướng dẫn. Thời gian khô thực tế trước khi sơn lớp kế có thể ngắn hay dài hơn phụ thuộc vào chiều dầy màng sơn, thông thoáng, hệ sơn bên dưới, yêu cầu về vận chuyển lắp ráp sớm .v.v… Thời

gian khô đối với một hệ thống sơn hoàn chỉnh được đề cập chi tiết trong từng bảng hệ thống riêng biệt đã tính toán luôn cả những thông số và những điều kiện đặc thù riêng.

Hệ sơn tiêu biểu

Jotamastic 87 2 x 200 µm (Chiều dầy khô)

Hardtop AS 1 x 50 µm (Chiều dầy khô)

Các hệ thống sơn khác có thể được chỉ định, tùy theo mục đích sử dụng

Bảo quản

Sản phẩm này cần được bảo quản theo qui định về an toàn của mỗi quốc gia. Tốt nhất là bảo quản sản phẩm tại nơi khô ráo, mát, kết hợp với thông gió tốt. Cách xa nguồn nhiệt và thiết bị phát lửa. Thùng chứa sản phẩm phải được đậy kín.

Vận chuyển

Lưu ý vận chuyển cẩn thận. Khuấy đều trước khi sử dụng.

Kích cỡ đóng gói

Bộ 18,7 lít: 16 lít Phần A (Sơn) chứa trong thùng 20 lít và 2,7 lít Phần B (chất đóng rắn tiêu chuẩn) Jotamastic 87 Std.  chứa trong thùng 3 lít.Bộ 20 lít: 16 lít Phần A (Sơn) chứa trong thùng 20 lít và 4 lít Phần B (chất đóng rắn ở khí hậu lạnh) Jotamastic 87 WG chứa trong thùng 5 lít.

Sức khỏe và an toàn

Xem thông báo về an toàn trên thùng sơn. Sử dụng trong điều kiện thông gió tốt. Không hít thở bụi sơn. Tránh để tác động lên da. Nếu bị dính vào da, phải dùng xà bông, nuớc hoặc chất tẩy rửa thích hợp để rửa sạch ngay lập tức. Nếu vào mắt phải rửa bằng nước sạch và đến trung tâm y tế ngay lập tức.

Để biết thêm chi tiết về sự ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn cũng như các khuyến cáo về an toàn khi sử dụng sản phẩm này, xem thêm chi tiết trong Bản Thông số An toàn Sản phẩm.

LƯU Ý

Các thông tin trong bảng thông số kỹ thuật sản phẩm này là những kiến thức tốt nhất của Nhà sản xuất dựa trên các thử nghiệm và kinh nghiệm thực tế. Tuy nhiên, trong thực tế sản phẩm có thể được sử dụng trong những điều kiện ngoài tầm kiểm soát của Nhà sản xuất, nên chúng tôi chỉ có thể đảm bảo chất lượng vốn có của sản phẩm. Nhà sản xuất có quyền thay đổi những thông số đã đưa ra mà không cần thông báo trước. Sản phẩm có thể được thay đổi nhỏ nhằm đáp ứng được những yêu cầu của nước sở tại.

Nếu có sự mâu thuẫn giữa ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt trong các bảng thông số kỹ thuật sản phẩm, thì bảng có ngôn ngữ tiếng Anh sẽ được xem như là bảng thông số kỹ thuật có thông tin chính xác của Nhà sản xuất.

Jotun là một Tập đoàn đa quốc gia có nhà máy, văn phòng bán hàng tại hơn 50 quốc gia.

PHÁT HÀNH 23 JUNE 2011 BỞI JOTUN

BẢN THÔNG SỐ KỸ THUẬT NÀY THAY CHO CÁC BẢN ĐÃ PHÁT HÀNH TRƯỚC ĐÂY

thu mua tivi cu , thu mua tủ lạnh cũ,thu mua máy giặt cũ, thu mua điều hòa cũ,thu mua loa cũ,thu mua amply cũ ,thu mua dan am thanh cũ,thu mua đồ cũ , Sua dieu hoa tai nam dinhsửa điều hòa tại nam địnhlắp đặt điều hòa tại nam địnhlap dat dieu hoa tai nam dinhsua tu lanh tai nam dinhsửa tủ lạnh tại nam địnhsua may giat tai nam dinhsửa máy giặt tại nam địnhsửa bình nóng lạnh tại nam địnhsua binh nong lanh tai nam dinhsửa lò vi sóng tại nam địnhsua lo vi song tai nam dinh | bao duong dieu hoa tai nam dinh | bảo dưỡng điều hòa tại nam định

 

 

 

sửa tivi lcdsửa tivi ledsửa tivi tại nhàsửa tivi tại Hà Nộisua tivi lcdsua tivi ledsua tivi tai nhasua tivi 

 

sửa tivi lcdsửa tivi ledsửa tivi tại nhàsửa tivi tại Hà Nộisua tivi lcdsua tivi ledsua tivi tai nhasua tivi 

0989124139 CHAT NGAY